Cennik Pustaki Łupane

Produkt Wymiary Zastosowanie Ceny brutto
 IVa
1
(kliknij aby powiększyć)

2
(kliknij aby powiększyć)

PUSTAK ŁUPANY

Wymiary: 390/180/160mm

Zastosowanie:

– słupek ogrodzeniowy.

liniaścianka łupana

PUSTAK ŁUPANY – kolor:

– piaskowy, żółty………………11,49 zł/szt.

– szary……………………………9,49 zł/szt.

– grafitowy, czerwony, brązowy..10,49 zł/szt.

melanż:
– biały+beżowy………………11,99 zł/szt.
– biały+czarny………………11,99 zł/szt.
– czerwony+żółty………………11,99 zł/szt.
– brąz+żółty…………………….11,99 zł/szt.

IVb13
(kliknij aby powiększyć)

4
(kliknij aby powiększyć)

PUSTAK ŁUPANY

Wymiary: 390/180/160mm

Zastosowanie:

– podmurówka.

liniaścianka łupana

PUSTAK ŁUPANY(szt.)/ KSZTAŁTKA ŁUPANA (kpl.)
kolor:

– piaskowy, żółty…………….10,49 zł/szt.(kpl.)

– szary………………………….8,49 zł/szt.(kpl.)

– grafitowy, czerwony, brązowy..9,49 zł/szt.(kpl.)

melanż:
– biały + beżowy……………10,99 zł/szt.(kpl.)

– biały + czarny……………10,99 zł/szt.(kpl.)

– czerwony+żółty…………….10,99 zł/szt.(kpl.)

– brąz+żółty…………………..10,99 zł/szt.(kpl.)

IVb25
(kliknij aby powiększyć)

6
(kliknij aby powiększyć)

KSZTAŁTKA ŁUPANA – kpl.

Wymiary: 390/180/160mm

Zastosowanie:

– murek oporowy,

– podmurówka; występuje w połączeniu z pustakiem IVb1 w stosunku 1:3 do pustaka IVb1 (wynika to z technologii produkcji).

liniaścianka łupana

 7
(kliknij aby powiększyć)
 8
(kliknij aby powiększyć)

DASZEK DWUSPADOWY

Wymiary: 264/220/70mm

Zastosowanie:

– słupek ogrodzeniowy,

– murek oporowy,

– podmurówka.

DASZEK DWUSPADOWY – kolor:

– szary……………………………..6,49 zł/szt

– grafitowy,czerwony, brązowy ….7,49 zł/szt

WARUNKI GWARANCJI

Producent prefabrykatów betonowych firma „WEKTOR” udziela gwarancji na zakupione wyroby na poniżej określonych zasadach i warunkach:
1. Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez firmę „ WEKTOR” wynosi 36 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancji podlegają produkty pierwszego gatunku.
3. Produkty sprzedawane jako pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
4. Sprzedający uznaje w ramach gwarancji wady powstałe z jego winy tj:
– wady wykonania
– wady powstałe na skutek zastosowania surowców nieodpowiedniej jakości
5. Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli kupujący w chwili zakupu lub wydania towaru wiedział o wadzie wyrobu.
6. Gwarancją nie są objęte :
– uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania lub użytkowania towaru
– odchyłki w kolorystyce niezależne od producenta (odchylenia barwy są uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kolorów kruszyw).
– wykwity wapienne ( wykwity wapienne jest to naturalny produkt uboczny hydratacji cementu).
7. W przypadku stwierdzenia wady produktów Kupujący powinien nie później niż w terminie 7 dni złożyć reklamacje na piśmie w miejscu dokonania zakupu.
8. Warunkiem zgłoszenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:
– pisma reklamacyjnego
– oryginału faktury zakupu wyrobów
9. Wyroby są pakowane na paletach. Paleta 1200/800 – kaucja 14,00 zł/szt.
(Zwrot kaucji następuje w przypadku zwrotu nieuszkodzonych palet na koszt klienta).
10. Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Naloty wapienne (wykwity), które mogą pojawić się na powierzchni wyrobów betonowych powstają w wyniku skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to pomniejszona, a okres zaniku wykwitów może trwać do ok. trzech lat.