Gazony


Trwała konstrukcja gazonu wykonana z betonu oraz funkcjonalny kształt sprawiają, że może być wykorzystywany zarówno przy aranżacji ogrodów, jak również przy projektowaniu ścian oporowych, ekranów dźwięko- i wiatrochłonnych itp.

Gazon ogrodowy pozwala tworzyć różnorodne konstrukcje architektoniczne:

– ściany oporowe
– ekrany dźwięko- i wiatrochłonne
– obudowy skarp (wzmacnianie zboczy, pagórków)
– murki ogrodowe
– kwietniki
– tarasy