Krawężniki, obrzeża, opornik


Krawężnik betonowy

Symbol Długość
[mm]
Wysokość
[mm]
Grubość
[mm]
Masa
M [kg]
Kraw 150/1000/300 1000 300 150 100
Kraw 200/1000/300 1000 300 200 130

Niezastąpiony element stosowany jako zabezpieczenie przed rozsuwaniem się kostki. Krawężniki wykorzystywane są głównie przy budowie dróg, ulic, parkingów, chodników, podjazdów itp.

Opornik, obrzeże betonowe

Symbol Długość
[mm]
Wysokość
[mm]
Grubość
[mm]
Masa
M [kg]
Op 120/1000/250 1000 250 120 65
Ob 60/1000/200 1000 200 60 28
Opornik

Typowy element drogowy stosowany do wykończenia i zabezpieczenia powierzchni ułożonej z kostki brukowej.

Obrzeże

Obrzeża są najczęściej stosowanymi elementami rozdzielającymi nawierzchnię chodników i ciągu pieszych, stanowiące elementy oporowe, zabezpieczające przed rozsuwaniem się kostek brukowych.

Krawężniki, opornik oferujemy tylko w kolorze szarym.

Obrzeża betonowe dostępne są w trzech kolorach: