Murek oporowy, prosty

Murek czołowy , prosty do rur ze stopką

PN –EN 1916:2002

Średnica rury Średnica otworu Szerokość Szerokość Wysokość Wysokość Grubość Ścianki Masa
Dr [mm] D [mm] B [mm] b [mm] H [mm] h [mm] g [mm] M [kg]
300 430 1000 600 700 150 100 160
400 540 1300 700 850 200 120 210
500 640 1600 800 100 250 120 270
600 780 2000 1000 1200 350 140 495
800 990 2600 1100 1600 350 170 1020
1000 1280 3200 1200 1950 450 200 1700
Ścianki wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i prętami stalowymi ø 8 – 12mm.

Murek czołowy , prosty do rur WIPRO, PEHD

PN –EN 1916:2002

Średnica rury Średnica otworu Szerokość Szerokość Wysokość Wysokość Grubość Ścianki Masa
Dr [mm] B [mm] B [mm] b [mm] H [mm] h [mm] g [mm] M [kg]
300 425, 510 1000 600 700 150 100 ~ 160
400 540, 635 1300 700 850 200 120 ~ 210
500 660, 780 1600 800 100 250 120 ~ 270
600 780, 900 2000 1000 1200 350 140 ~ 495
800 1000, 1140 2600 1100 1600 350 170 ~ 1020
1000 1250, 1400 3200 1200 1950 450 200 ~ 1700
Ścianki wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa, zbrojone fibrami polipropylenowymi i prętami stalowymi ø 8 – 12mm.

Murek czołowy, prosty wykorzystywany jest jako zakończenie przepustu rurowego w celu zabezpieczenia nasypu przed osuwaniem, wymywaniem przez wody opadowe.

Ze względu na swój kształt musi trwale współpracować z rurą i brzegami rowu.

Elementy mogą być stosowane zarówno w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.