Rury betonowe

Rura betonowa ze stopką

Rura betonowa ze stopką
PN –EN 1916:2002

Średnica
wewnętrzna
Długość Grubość
ścianki
Szerokość
stopki
Masa
D [mm] L [mm] G [mm] B [mm] M [kg]
300 1000 60 240 170
400 1000 60 / 80 350 222 / 280
500 1000 60 / 80 400 280 / 340
600 1000 80 400 420
800 1000 80 / 100 550 / 600 570 / 720
1000 1000 120 650 1060
Rury wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa, nie zbrojone, lub zbrojone drutem stalowym fi 8mm.

Rury betonowe zbrojone dwuwarstwowo

Rury betonowe zbrojone dwuwarstwowo

Średnica wewnętrzna Długość Grubość ścianki Masa
D [mm] L [mm] G [mm] M [kg]
600 1000 120 680
800 1000 120 870
1000 1000 120 1060
Rury wykonane są metodą wibrowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 30 Mpa, zbrojone dwuwarstwowo drutem stalowym ø 8mm.

Rury wykonane są metodą wibroprasowania z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż C25/30 Mpa. Rury dostepne są w tzrech rodzajach : betonowe, zbrojone jednowarstwowo i zbrojone dwuwarstwowo.Rury łączone są na pióro i wpust.

Zamierzonym zastosowanie rur betonowych jest odprowadzanie ścieków , wód opadowych i wody powierzchniowej, w sposób grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim ciśnieniem.

Elementy mogą być stosowane zarówno w obszarach ruchu kołowego jak i pieszego.